Baroková Trnava

Baroková Trnava

Naspäť

Tematická prehliadka pamiatok Trnavy z obdobia baroka

Slávna história slobodného kráľovského mesta Trnava ožíva v pútavom rozprávaní skúsených turistických sprievodcov. Rozprávania vám priblížia množstvo príbehov a zaujímavostí, pričom sa dostanete na miesta, kde kedysi pulzoval čulý život mesta. Trnava v sebe ukrýva mnoho príbehov. Nebojte sa ju objavovať a nechajte sa viesť uličkami historického centra či okolitými dominantami s našimi sprievodcami. Prehliadky je možné absolvovať v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom jazyku. Prehliadky sú určené pre skupiny do 40 osôb.

V období baroku zažívala Trnava svoje druhé zlaté obdobie – v dôsledku tureckého nebezpečenstva sa do Trnavy dočasne presťahovalo sídlo ostrihomskej arcidiecézy. O niečo neskôr založil ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň v meste historickú Trnavskú univerzitu. Z Trnavy sa tak stalo centrum nielen cirkevného života v Uhorsku, ale aj centrum vzdelanosti. Počas tejto prehliadky sa dozviete o vplyve týchto udalostí na Trnavu a na Uhorsko a zamierate sa aj na študentský život v barokovom meste. Navštívite Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, ktorej žiaden Trnavčan nepovie inak ako univerzitný kostol, poprechádzate sa v tieni historických univerzitných budov a nazriete aj do Kostola sv. Jakuba, ktorý vo svojom vnútri ukrýva najväčší počet oltárov v Trnave, z ktorých je väčšina práve baroková.


Trasa sa začne pred Turistickým informačným centrom – Región Trnava, ktoré sídli v historickej budove Mestskej veže a povedie na Univerzitné námestie do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, popri univerzitných budovách späť na Trojičné námestie a odtiaľ do Kostola sv. Jakuba. Táto prehliadka trvá hodinu a pol.

Baroková Trnava
Baroková Trnava
Baroková Trnava