Bazilika sv. Mikuláša

Bazilika sv. Mikuláša

Bazilika na najvyššom trnavskom kopci

Gotická Bazilika sv. Mikuláša je charakteristickou dominantou Trnavy. Opticky stojí na najvyššom bode mesta, na mieste najstaršieho predmestského osídlenia a križovatke dôležitých obchodných ciest.

Chrám tak nahradil pôvodný menší románsky kostolík, ktorý už zrejme nevyhovoval potrebám rozrastajúceho sa mesta. Niet divu, že zasvätený bol sv. Mikulášovi – patrónovi kupcov.  Kostol sv. Mikuláša bol do roku 1820 katedrálnym chrámom ostrihomských arcibiskupov. Pápež Benedikt XVI. povýšil Dóm sv. Mikuláša na baziliku minor. Gotická až päťloďová bazilika s dvojvežovým priečelím a barokovými kaplnkami má vo svätyni osem vysokých okien s kamennými kružbami a farebnými vytrážami. Z množstva kaplniek je jedna o čosi výnimočnejšia. Je to kaplnka Panny Márie Trnavskej – patrónky mesta Trnava, v ktorej je umiestený zázračný milostivý obraz. Na milostivom obraze sa podľa svedkov zjavili krvavé slzy, ktorými Trnavčanov nielen varovala, ale ich ochraňovala počas tragických udalostí v rokoch 1663 a 1708. Na jej počesť sa stala bazilika významným pútnickým miestom a ročne sa k obrazu počas deväťdňovej Trnavskej novény chodia modliť tisíce veriacich. Medzi umelecké skvosty chrámu tiež patria unikátne historické organy, ktorých zvuk ocenil i popredný organista chrámu Notre Dame - Olivier Latry, či významný trnavský rodák, skladateľ a dirigent Mikuláš Schneider Trnavský.

Bazilika sv. Mikuláša
Bazilika sv. Mikuláša
Bazilika sv. Mikuláša