Bazilika sv. Mikuláša

Bazilika sv. Mikuláša

Naspäť

Bazilika na najvyššom trnavskom kopci

Gotická Bazilika sv. Mikuláša je charakteristickou dominantou Trnavy. Opticky stojí na najvyššom bode mesta, na mieste najstaršieho predmestského osídlenia a križovatke dôležitých obchodných ciest.

Chrám tak nahradil pôvodný menší románsky kostolík, ktorý už zrejme nevyhovoval potrebám rozrastajúceho sa mesta. Niet divu, že zasvätený bol sv. Mikulášovi – patrónovi kupcov.  Kostol sv. Mikuláša bol do roku 1820 katedrálnym chrámom ostrihomských arcibiskupov. Pápež Benedikt XVI. povýšil Dóm sv. Mikuláša na baziliku minor. Gotická až päťloďová bazilika s dvojvežovým priečelím a barokovými kaplnkami má vo svätyni osem vysokých okien s kamennými kružbami a farebnými vytrážami. Z množstva kaplniek je jedna o čosi výnimočnejšia. Je to kaplnka Panny Márie Trnavskej – patrónky mesta Trnava, v ktorej je umiestený zázračný milostivý obraz. Na milostivom obraze sa podľa svedkov zjavili krvavé slzy, ktorými Trnavčanov nielen varovala, ale ich ochraňovala počas tragických udalostí v rokoch 1663 a 1708. Na jej počesť sa stala bazilika významným pútnickým miestom a ročne sa k obrazu počas deväťdňovej Trnavskej novény chodia modliť tisíce veriacich. Medzi umelecké skvosty chrámu tiež patria unikátne historické organy, ktorých zvuk ocenil i popredný organista chrámu Notre Dame - Olivier Latry, či významný trnavský rodák, skladateľ a dirigent Mikuláš Schneider Trnavský.

Bazilika sv. Mikuláša
Bazilika sv. Mikuláša
Bazilika sv. Mikuláša