Bellušov vodojem

Bellušov vodojem

Naspäť
Siluetu Trnavy si nevieme predstaviť bez vodojemu architekta Emila Belluša. Ide o uvítací monument pri príchode do Trnavy od Hlohovca.

Päťdesiat metrov vysoká stavba originálne kombinuje valcovú vodnú nádrž, šesť stĺpov, železobetónové skruže, schodisko, lucernu a ďalšie prvky. Funkčnosť sa dopĺňa s krásou. Nádrž má objem 1200 m3 a výšku hladiny 8 metrov. Pomáha zásobovať mesto aj okolité obce. V areáli sa nachádzajú aj tri studne, vrátnica a funkcionalistický domček strojníka. 

Bellušov vodojem
Bellušov vodojem
Bellušov vodojem