Bolehlav

Bolehlav

Naspäť
V prírodnej rezervácii juhovýchodne od rovnomenného vrchu Bolehlav v katastri obce Dolné Orešany je na malom priestore sústredená jedinečná ukážka prirodzene vzniknutých lesných spoločenstiev pahorkatinového a podhorského vegetačného stupňa, ktorý prechádza do horského vegetačného stupňa. Ide o ...

V prírodnej rezervácii juhovýchodne od rovnomenného vrchu Bolehlav v katastri obce Dolné Orešany je na malom priestore sústredená jedinečná ukážka prirodzene vzniknutých lesných spoločenstiev pahorkatinového a podhorského vegetačného stupňa, ktorý prechádza do horského vegetačného stupňa. Ide o spoločenstvá bukovo-dubového a dubovo-bukového vegetačného stupňa. Les rastie na kryštalinickom nevápnitom podklade na juhovýchodnom okraji Malých Karpát (časť Pezinské Karpaty) v susedstve s Trnavskou pahorkatinou. Územie vyhlásili za prírodnú rezerváciu v roku 1988 na ploche 93,57 ha. Severným okrajom prírodnej rezervácie vedie žltá turistická značka.