Buková - Zamokrené lúky

Buková - Zamokrené lúky

Naspäť
Na území prírodnej rezervácie sú zachované posledné charakteristické zvyšky zamokrených lúk s výskytom vzácnych a chránených rastlín a živočíchov a ich spoločenstiev na naplaveninách potoka Hrudky.

Územie je ukážkou spätného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a miestom jediného výskytu žltohlavu európskeho v Malých Karpatoch. Prírodná rezervácia sa nachádza v katastrálnom území Bukovej západne od obce a vyhlásili ju v roku 1988 na ploche 9,45 ha. Môžeme ju nájsť v susedstve vodnej nádrže Buková na jej severnom okraji.

Buková - Zamokrené lúky
Buková - Zamokrené lúky
Buková - Zamokrené lúky