Čertov Žľab

Čertov Žľab

Naspäť
vyhlásený za prírodnú pamiatku v roku 1992 v katastrálnom území Smoleníc na ploche 23,58 ha. Je ojedinelým geologickým útvarom a prírodnou pamiatkou kaňonovitého charakteru.

Skalný žľab bol Vyskytujú sa tu viaceré krasové formy, z ktorých prevládajú puklinové škrapy. Uplatňuje sa tu gravitačný rozpad. Žľab sa výrazne zarezáva do východného svahu vrchu Čelo (716 m) a jeho existencia súvisí s tektonickým zlomom pokračujúcim až na hrebeň Zárub. Na jeho dne sú zlomiská a skalné bloky. Čertov žľab leží neďaleko lúky Vlčiareň a prechádza ním frekventovaná zeleno značkovaná turistická trasa smerom k Zárubám alebo opačným smerom. Výstupové trasy vedú od Jahodníka, jaskyne Driny alebo z doliny Hlboča. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, najmä v daždi a snehu, sa prechod žľabom neodporúča.

Čertov Žľab
Čertov Žľab
Čertov Žľab