Cykloturistika v okolí

Cykloturistika v okolí

Naspäť
Pestrosť reliéfu trnavského regiónu a pomerne hustá sieť značkovaných cyklistických chodníkov vytvárajú výborné možnosti na návštevu zaujímavých lokalít aj v sedle bicykla.

Takmer každá z množstva prírodných a kultúrno-historických atraktivít, či už na území mierne zvlnenej Trnavskej pahorkatiny alebo v zalesnenom teréne Malých Karpát je ľahko dostupná na bicykli. Trnava ako prirodzené centrum regiónu je zároveň ideálnym východiskom na absolvovanie cyklistických okruhov v jej blízkom i vzdialenejšom okolí. Oficiálne značenie cyklotrás a ich údržbu v regióne Trnavy zabezpečuje pobočka Slovenského cykloklubu Bicyglo Trnava (www.cyklotrasy-tt.sk). Trasy, ktoré sú opísané v nasledujúcom texte, sú kombináciou značkovaných cyklistických trás a ostatných trás, ktoré vedú po verejných komunikáciách a štátnych cestách a nie sú vyznačené podľa jednotnej metodiky značenia cyklistických trás v teréne. Orientáciu na nich umožňuje základná znalosť topografie a cestné dopravné značky. V Malých Karpatoch vedú opísané cyklistické trasy po lesných cestách, ktorých povrch nie je vždy vyhovujúci, čo kladie zvýšené nároky na technický stav bicykla, zručnosť a fyzickú zdatnosť cyklistu. Niektoré trasy je možné kombinovať s využitím vlakovej či autobusovej dopravy. Je to zvlášť výhodné tam, kde sa na miesto východiska musíme dostať po ceste s hustou premávkou, čo zvyšuje riziko úrazu. Sieť autobusových a vlakových spojov z Trnavy do obcí okresu je pomerne hustá.

Cykloturistika v okolí
Cykloturistika v okolí
Cykloturistika v okolí