Dechticko-Dobrovodský Okruh

Dechticko-Dobrovodský Okruh

Naspäť
Stredne náročná trasa vedie po málo frekventovaných verejných komunikáciách s asfaltovým povrchom ako aj po spevnených a nespevnených lesných cestách. Cyklistická trasa určená predovšetkým pre horské a krosové bicykle väčšinou prechádza lesným prostredím a okolo viacerých kultúrno-historických zaujímavostí okolia Dechtíc a Dobrej Vody.

Orientačne je trasa nenáročná, namáhavejšie je iba stúpanie od poľovníckeho kaštieľa Planinka k zrúcanine kláštora sv. Kataríny. Cyklotúra sa začína v centre Dechtíc, ktoré sú okrem pôvodne gotického Kostola sv. Kataríny (tzv. Dolný kostol) známe aj vďaka pôvodne románskemu Kostolu Všetkých svätých (tzv. Horný kostol). Od križovatky cesty č. 560 a hlavnej cesty č. 502 v centre obce sa vydáme spolu so značkami žltej cyklotrasy (8211) západným smerom do Naháča, ale vzápätí asi po 500 m odbočíme doprava na cestu vedúcu smerom do Dobrej Vody. Najskôr mierne vystúpime a potom mierne klesneme okolo kameňolomu a horárne Dolná Skalová, za ktorou sa postupne ocitneme v malebnej vnútrohorskej Dobrovodskej kotline, v ktorej leží Dobrá Voda. Obec je známa predovšetkým ako pôsobisko básnika Jána Hollého, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. Od kostola pokračujeme doprava po žltých cykloturistických značkách a asi po 200 m odbočíme prudko doľava. Úzka asfaltová cesta nás vyvedie za dedinu k prírodnej rezervácii Slopy. Nad nami sa vypínajú zrúcaniny Dobrovodského hradu, ktorý dominuje celému územiu Dobrovodského krasu. K hradu sa dostaneme krátkym odbočením z asfaltovej cesty. Zachovali sa z neho zvyšky múrov, veží a opevnenia. Po prehliadke ruín hradu sa vrátime naspäť do Dobrej Vody a z obce pokračujeme kúsok po tej istej ceste do Dechtíc ako v úvode trasy. Pri autobusovej zastávke Planinka však odbočíme doprava a mierne stúpajúcou neznačkovanou asfaltovou cestou sa dostaneme k zrenovovanému bývalému poľovníckemu kaštieľu Planinka. Kaštieľ obídeme sprava a vystúpime až na okraj lúk k modro značkovanej pešej turistickej trase. Odbočíme na ňu vľavo a po nespevnenej ceste vystúpime až k lokalite, ktorá sa ľudovo nazýva Katarínka. Stojí tu romantická zrúcanina kláštora sv. Kataríny, ktorú sa v súčasnosti snažia dobrovoľníci obnovovať. Z Katarínky klesá lesná nespevnená cesta a neskôr po vyjdení z lesa štrková cesta juhovýchodným smerom až k hlavnej komunikácii č. 502. Odbočením doľava na červeno značkovanú Malokarpatskú cyklomagistrálu (003) sa onedlho dostaneme do cieľa v Dechticiach.

Dechticko-Dobrovodský Okruh
Dechticko-Dobrovodský Okruh
Dechticko-Dobrovodský Okruh