Detské ihrisko Slávia

Detské ihrisko Slávia

Naspäť
Detské ihrisko je určené na hranie pre deti od predškolského veku a mládeže do 12 rokov.

Koncept ihriska a fitparku zároveň poskytuje priestor pre relax a pohybové aktivity všetkým vekovým kategóriám. Okrem uvedených ihrísk, kde zabezpečujeme čistenie a bežnú údržbu, vrátane hracích prvkov, realizujeme aj pravidelné čistenie a údržbu všetkých ostatných detských ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava.

Detské ihrisko Slávia
Detské ihrisko Slávia
Detské ihrisko Slávia