Divadlo Jána Palárika

Divadlo Jána Palárika

Naspäť
Srdcom kultúrneho života Trnavy a okolia je už takmer dve storočia Divadlo Jána Palárika, ktoré sa nachádza priamo na Trojičnom námestí. Divadelnú budovu dalo postaviť mesto v roku 1831 z vlastných nákladov, pričom neostali v pozadí aj samotní obyvatelia mesta a prispeli na výstavbu. Unikátna stavba sa považuje za jedinú tohto druhu na Slovensku.

Naprieč desaťročiami si prešlo divadlo niekoľkými prestavbami a rekonštrukciami. V roku 1907 išlo o secesnú úpravu, ktorá novobarokovou fasádou so secesnými detailmi nahradila jednoduchú empírovú fasádu. Zároveň sa vybudovala reprezentačná Zrkadlová sieň – Panónia. Jedna z posledných rekonštrukcii sa uskutočnila v roku 1960. Tá po sebe zanechala zaujímavé vitráže v oknách na prízemí,  ktoré nemožno prehliadnuť. Spočiatku profesionálne divadlo časom po jeho zániku nahradili ochotníci, vďaka ktorým žilo divadlo ďalej. Následne sa sformovalo zájazdové Divadlo pre deti a mládež. Až V roku 1990 bolo toto divadlo premenované na Trnavské divadlo a napokon v roku 2001 získalo pomenovanie po podľa významného slovenského dramatika Jána Palárika, ktorý sa zaslúžil o jeho rozvoj. V súčasnosti sa v divadle spája história s progresívnou dramaturgiou a kultúrno-spoločenským životom. Divadlo udržiava odkaz slovenskej a svetovej klasiky, avšak prináša aj hodnotnú a provokatívnu súčasnú svetovú tvorbu, častokrát v slovenskej premiére. Otvára sa návštevníkom všetkých vekových kategórií z Trnavy a bezprostredného regiónu, avšak svojou ponukou prekračuje hranice trnavského kraja. Divadlo neprestáva vyhľadávať nové impulzy a nadväzuje spolupráce so špičkovými umelcami z domu i zo zahraničia. Každý mesiac prináša bohatú ponuku divadelných predstavení (domácich i hosťujúcich), ktoré dopĺňa o pestrý mimo-divadelný program: tvorivé dielne, deň otvorených dverí, talkshow Pred oponou, prehliadky divadla a mnohé ďalšie. Divadlo Jána Palárika sa stalo súčasťou kultúrnej identity Trnavy a svojím programom plní funkciu modernej kultúrnej inštitúcie 21. storočia.  V priestoroch foyer historickej budovy Divadla Jána Palárika dnes nájdete aj celodenne otvorenú divadelnú kaviareň Bezkydov, ktorej názov je inšpirovaný pseudonymom Jána Palárika, ale odkazuje aj na filozofiu konceptu kaviarne - „bez“ „kydov“.Ten sa zakladá aj na úcte k prírode a preto tu nenájdete plastové slamky, či PET fľaše a v sortimente by ste márne hľadali umelé potravinárske farbivá. Bezkydov spája minulosť s prítomnosťou a popri tom myslí na budúcnosť, preto ak aj nie ste milovníkom divadelných predstavení, nevynechajte návštevu tejto jedinečnej kaviarne, ktorá vás očarí svojou atmosférou.

Divadlo Jána Palárika
Divadlo Jána Palárika
Divadlo Jána Palárika