Pamiatky centra
  Služby
  Pracujem ...

  Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

  Jedna z najkrajších ulíc sa môže pýšiť skutočnosťou, že tu sídli rodný dom Mikuláša Schneidera - Trnavského. Opradený históriou dnes slúži účelom Západoslovenského múzea a hudobnému múzeu. História pôvodne barokovej budovy, neskôr zrekonštruovanej na meštiansky dom, je skutočne pozoruhodná.
  Čítať viac

  Galéria

  Pamiatky centra
  Pamiatky centra
  Pamiatky centra

  Popis

  Počas  stavovského povstania Gabriela Betlena v 17. storočí tu bola uschovaná uhorská kráľovská koruna. V priebehu 20. Storočia sa budova stala domovom hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera - Trnavského, ktorý v roku 1909 prijal miesto regenschóriho, organistu a zbormajstra, v chráme sv. Mikuláša, kde pravidelne účinkoval a stal sa autorom viacerých sakrálnych skladieb. Dnes v budove nenájdete tohto famózneho skladateľa, ale jeho život a diela vám priblíži expozícia venovaná práve jemu. Okrem toho máte možnosť objaviť význam a skrytý pôvod amerického národného hudobného nástroja - gitary dobra. Spoznáte život jej tvorcu a rodáka zo Šaštína Jána Dopjera, v Amerike zvaného John Dopyer.
  Okrem priestorov na výstavné účely sa tu nachádza aj hudobné oddelenie Knižnice Juraja Fándlyho, poskytujúce množstvo informácií zo sveta hudby.