Dni hojnosti sv. Notburgy

Dni hojnosti sv. Notburgy

Naspäť

Dožinkové slávnosti v Suchej nad Parnou

Dožinky, slávnosť pri príležitosti ukončenia žatvy, sú dnes na Slovensku už skôr raritnou udalosťou.

Slávnosť tradične zahŕňala odnos posledného snopu z poľa, odovzdanie dožinkového venca či vinšovanie hospodárovi. Potom nasledovala hostina s hudbou a tancom, pri ktorej sa tí najbližší stretli pri jednom stole a za hudobného doprovodu miestneho hudobníka ľudia vyšli do záhrad, kde spolu tancovali dospelý i deti. Dožinkový veniec sa potom schovával v hospodárstve až do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy. S dožinkami v Suchej nad Parnou je spájaná svätá Notburga, tirolská svätica z pochádzajúca z prelomu 13. a 14. storočia. V obecnom erbe ju nájdeme, ako drží v rukách kosák a ratolesť viniča, symboly poľnohospodárstva a vinohradníctva. 

Dožinkovú slávnosť – dni svätej Notburgy si v Suchej nad Parnou pripomenú 19. a 20. augusta súťažou vo varení guláša, diskotékou, tvorivými dielničkami pre deti, občerstvením i predajom remeselných výrobkov a ovocia či zeleniny z vlastných záhrad aj bohatou ponukou hudobných vystúpení. Určite si v nedeľu od 14:00 nenechajte ujsť alegorický krojovaný sprievod námestím za zvukov dychovej hudby Suchovanka a následné odovzdávanie dožinkového venca starostovi. 
 

 

Dni hojnosti sv. Notburgy
Dni hojnosti sv. Notburgy
Dni hojnosti sv. Notburgy