Evanjelický kostol
  Pamiatky
  Pracujem ...

  Evanjelický kostol

  Kostol skrývajúci jedinú zvonkohru v Trnave

  Atypická stavba evanjelického kostola bola realizovaná podľa projektu architekta Jozefa Marka v roku 1924.
  Čítať viac

  Galéria

  Evanjelický kostol
  Evanjelický kostol
  Evanjelický kostol
  Evanjelický kostol
  Evanjelický kostol

  Popis

  Celý interiér sa orientuje smerom ku kazateľnici, a preto je pôdorys chrámu polkruhovitého tvaru. Vnútro kostola tak pôsobí ako amfiteáter s pódiom. Monumentálna funkcionalistická trojvežová stavba má hlavnú štvorbokú vežu s hodinami, zvonmi a zvonkohrou, ktorá je jediná v Trnave  a dve nižšie oblé veže.