Fándlyho Jabloň

Fándlyho Jabloň

Naspäť
Chránená jabloň domáca rastie v Naháči v predzáhradke miestnej základnej školy.

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2002. Z hľadiska genetiky je tento mimoriadne významný strom jedinečný v rámci celého Slovenska. Je spätý s prácou Juraja Fándlyho, významného slovenského kňaza a spisovateľa, ktorý ju popísal aj vo svojom diele „Pilní domajší a poľní hospodár“. Ide o tzv. mutanta, ktorého kvet nemá korunné lupienky ani tyčinky. Má nenápadné kvety, ktoré veľmi neláka ani opeľovače hmyzu. Vlastnosti stromu sa do potomstva neprenášajú semenom, ale iba vegetatívnymi spôsobmi rozmnožovania. V obci sa do polovice minulého storočia zachovala jabloň, ktorá sa preštepením namnožila a zasadili ju do záhrady základnej školy v Naháči. Vo dvore a v záhrade bývalej fary, ktorá je dnes múzeom a pamätnou izbou Juraja Fándlyho, rastú ďalšie tri jedenásťročné exempláre jablone. Strom s výškou 10 m má 45 rokov.

Fándlyho Jabloň
Fándlyho Jabloň
Fándlyho Jabloň