Herný areál Beethovenova

Herný areál Beethovenova

Naspäť
Herný areál je pre všetky generácie a je rozdelený podľa vekových kategórií do viacerých zón.

Pre deti sú k dispozícii šmykľavky, preliezačky, hojdačky, trampolína, plastový hroch, veľký preliezací hrad, ale aj pieskovisko a samostatná plocha s bezpečnostným gumeným liatym povrchom pre menšie deti. Dospelí majú možnosť využívať fitnes zariadenia a priestor pre relax s lehátkami, lavičkami a kockami na sedenie.

Súčasťou ihriska je aj gril a piknikové stoly s lavičkami, ako aj jestvujúci kopec na sánkovanie počas zimného obdobia. Celý areál je pre verejnosť voľne prístupný, v zadnej časti pri železničnej trati je bezpečnostné oplotenie. Sadovnícke úpravy zabezpečujú celoročný efekt či už farebnou alebo tvarovou premenlivosťou rastlinných druhov. Do herného areálu je zákaz vodenia psov.

Herný areál Beethovenova
Herný areál Beethovenova
Herný areál Beethovenova