Čo majú spoločné mestské hradby a cyklotrasy v Trnave

Čo majú spoločné mestské hradby a cyklotrasy v Trnave

Naspäť
Obe stavby sú rozsiahlym projektom pre obyvateľov mesta Trnava. To však nie je jediné čo ich spája.

Mestské hradby postavené okolo historického centra Trnavy pochádzajú z 13. storočia. Táto jedinečná pamiatka je stavebným unikátom v rámci celého Slovenska a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v strednej Európe. Mestské hradby sa môžu pýšiť svojou výnimočnosťou hneď zo štyroch dôvodov: ich vek, materiál, dĺžka a rozsah zachovania.

Jedno z najstarších slovenských mestských opevnení tvorilo 35 hranolových veží pospájaných drevozemným valom. Ten bol v priebehu ďalších sto rokov nahrádzaný murovanou hradbou vysokou 10 m a hrubou 2 m. Kým hradby ostatných stredovekých miest vystavali z kameňa, na výstavbu trnavského opevnenia bola použitá tehla, tradičný materiál tohto regiónu, ktorá sa pálila v oblastiach okolo mesta. Jednoduchšie bolo pracovať s tehlou, keďže najbližší zdroj kameňa bol dostupný až v Malých Karpatoch. Spotrebovaných bolo až 4,3 milióna tehál a v tom období išlo o najvýznamnejší stavebný projekt v celom Uhorsku.

Opevnenie vymedzilo plochu 56 hektárov, čím sa Trnava v období svojho vzniku zaradila medzi najväčšie mestá strednej Európy. Obvod hradieb dosahoval dĺžku približne 3 kilometre. Z vonkajšej strany opevnenie obkolesovala vodná priekopa, ktorá bola v časoch ohrozenia napúšťaná z mestského rybníka ležiaceho na dnešnej Rybníkovej ulici. Do mesta sa vchádzalo cez štyri vežové mestské brány, dvoma v severnom (v časti Zelený kríčok a pri Severnej veži) a dvoma v južnom úseku (Dolná brána - náznaková rekonštrukcia a pri Mestskom amfiteátri). Neskôr pribudli menšie bránky pre peších, tzv. fortne, jedna na východnej (za Bazilikou sv. Mikuláša) a dve na západnej strane mesta (na mieste Bernolákovej brány a v Bernolákovom sade pri Nám. SNP). 

O obranu hradieb sa starali najatí strážnici na čele s kapitánom. Hradobný systém plnil svoju obrannú funkciu do 18. storočia (k histórii hradobného systému mesta odkazuje aj GPS hra Mocný opasok, ktorej súčasťou je napr. vyobrazenie staviteľov, hasičov i kurucov).

Niektoré úseky hradobných múrov  boli prevažne v období 19. storočia zbúrané a vodné priekopy zasypané. V priekope na západnej strane mesta vznikol park (Bernolákov sad) a na južnej strane bol v priestore zasypanej priekopy postavený Evanjelický kostol, ako prvý v Trnave postavený „za hradbami“ mesta. Z brán sa zachovala len malá výpadová bránka pri juhozápadnom nároží (Nám. SNP) a čiastočne prestavaná bránka na východnej strane za farským kostolom (za Bazilikou sv. Mikuláša). Fortňu na západnej strane pri františkánskom kostole nahradila v roku 1937 Bernolákova brána. 

Aj napriek  búraniu hradieb je mestské opevnenie Trnavy jednou z najvýznamnejších pamiatok fortifikačnej architektúry na Slovensku i v Európe.

V súčasnosti je možné na väčšine miest  v okolí hradieb prejsť pohodlne po cyklotrase. Na viacerých úsekoch si cyklisti môžu vybrať, či sa chcú kochať pohľadom na mestské hradby z mesta alebo zostať „pred bránami“. Dĺžka cyklotrás okolo hradieb sa tak čoskoro vyrovná ich dĺžke, čo sú skoro 3 km. Ostatných bezmála 20 km cyklotrás v Trnave prevedie cyklistov uličkami historického centra, ale i  najdôležitejšími  dopravnými uzlami v meste. 

O sedem storočí neskôr sa tak voda z rybníkov za mestom nenapája do priekopy, ale vedie tu cyklotrasa na mestskom okruhu prechádzajúca okolo vlakovej i autobusovej stanice, rekreačnej oblasti Kamenný mlyn, ale aj pod mestskými hradbami.

Hra Mocný opasok je online od pondelka do nedele od 7:00 do 22:00h. V hre môžete vždy pokračovať tam, kde ste prestali. Pribaľte si na cestu poriadnu čutoru vody, aby ste nevysmädli. Toto je Región Trnava.

Čo majú spoločné mestské hradby a cyklotrasy v Trnave
Čo majú spoločné mestské hradby a cyklotrasy v Trnave
Čo majú spoločné mestské hradby a cyklotrasy v Trnave