Ihrisko Dvor B

Ihrisko Dvor B

Naspäť
Fitnes zóna s dynamickými fit prvkami a pobytovo-herný trávnik.

Niektoré z cvičebných prvkov sú navrhnuté tak, aby boli prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na fitnes zónu nadväzuje pobytovo-herný trávnik, ktorý je možné využívať taktiež na cvičenie v prírode (joga a pod.)

Ihrisko Dvor B
Ihrisko Dvor B
Ihrisko Dvor B