Karner
  Pamiatky
  Pracujem ...

  Karner

  Románska kostnica v blízkosti Baziliky sv. Mikuláša

  Najstaršou sakrálnou murovanou stavbou v Trnave je Karner, ktorý slúžil na uloženie ľudských kostí zo starších hrobov.
  Čítať viac

  Galéria

  Karner
  Karner
  Karner

  Popis

  Vznik tohto typu architektúry vyplynul z čisto praktických dôvodov. Po dlhom období pochovávania sa kapacita cintorína vyčerpala a aby bolo možné naďalej cintorín využívať, ľudské pozostatky boli vybrané a sústredené v jedinom symbolickom hrobe, ktorým sa stalo práve podzemné podlažie románskeho karnera. Takýmto spôsobom sa na jednom mieste zabezpečilo nepretržité dlhodobé pochovávanie. Trnavský karner sa stal miestom pietneho úložiska tisícov kostrových pozostatkov obyvateľov románskej Trnavy.  Románsky karner, alebo tiež kostnica bola objavená pod Bazilikou sv. Mikuláša a patrí k najväčším na Slovensku. Tento objekt má kruhový pôdorys a bol postavený z neopracovaného lomového kameňa. V pohrebnej kaplnke bola odkrytá až trojmetrová vrstva kostí, z čoho vyplýva, že sa využíval dávno predtým, než v polovici 14. storočia zanikol.