Kaštieľ Dolná Krupá

Kaštieľ Dolná Krupá

Naspäť

Klasicistický kaštieľ s anglickým parkom

Priekopnícke miesto klasicistickej architektúry. Jeho výstavba sa priamo viaže na rod Brunsvikovcov. Prvý kaštieľ v barokovom slohu bol postavený v polovici 18. storočia. Následne bolo uskutočnených mnoho rôznych prestavieb, ktoré zodpovedali spoločenskému postaveniu majiteľa. Súčasťou tiež boli menšie objekty ako rôzne altánky, domček záhradníka, divadlo a pod.

V prvej polovici 19. storočia bol kaštieľ vystavaný do dnešnej podoby  a radí sa medzi najkrajšie klasicistické vidiecke architektúry na Slovensku.

Park pri kaštieli predstavuje ukážku realizácie moderného trendu anglických parkov. Zveľaďovanie okolitej prírody úzko súvisí s dejinami kaštieľa. Začiatkom 19. storočia park v okolí kaštieľa postupne, najmä vďaka práci nemeckého záhradného architekta, nadobudol vzhľad ideálnej antickej krajiny s množstvom architektonických stavieb – jazerá s ostrovom, sochy, umelá jaskyňa, vodopády a pod.

V kaštieli sa nachádza múzeum, ktorého poslaním je jeho špecializácia na komplexnú archívnu dokumentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov. Výstavba kaštieľa je bezprostredne naviazaná na rod Brunsvikovcov. Kaštieľ sa zaraďuje medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry a v súčasnosti patrí do správy Slovenského národného múzea – sekcia Hudobné múzeum. Prebieha tu stála expozícia s názvom Život na zámku: Brunsvikovci a Chotekovci. Výstava mapuje kultúrny, spoločenský, osobný, intelektuálny život v kaštieli.  Samostatná kapitola expozície je venovaná hudobnému životu. Cenným zdrojom informácii je napríklad kniha návštev z prelomu 19. - 20. storočia, v ktorej možno nájsť známe aj menej známe mená. Ktoré sú to už zistíte pri svojej návšteve. Múzeum návštevníkom ponúka prehliadku s historickým výkladom, možnosť pozrieť si pamätník známeho skladateľa L. van Beethovena i dozvedieť sa niečo o jeho pôsobení v Dolnej Krupej, taktiež nazrieť do sveta ružovej grófky Márie Henriety Chotekovej alebo si len vychutnať prechádzku historickým parkom.

Kaštieľ Dolná Krupá
Kaštieľ Dolná Krupá
Kaštieľ Dolná Krupá