Kaštieľ vo Voderadoch

Kaštieľ vo Voderadoch

Naspäť
Južne od Trnavy pri potoku Gidra ležia Voderady. Tunajší kaštieľ je nepochybne najzaujímavejšou architektonickou pamiatkou obce. Z mnohých majiteľov Voderád boli najznámejšími Zichyovci a práve oni tu dali pravdepodobne v prvej polovici 18. storočia postaviť neskorobarokovo-neoklasicistický kaštieľ.

V rokoch 1860 až 1870 kaštieľ prestavali a rozšírili v empírovom slohu. Dvojpodlažný objekt má tri krídla, ktoré obklopujú štvorcový dvor otvorený na južnú stranu. Hlavné čelné krídlo je orientované do dvora, pričom jeho balustrádová terasa je postavená na otvorených arkádach. V strede sa nachádza dvojosový rizalit (výstupok), ktorý nad strešnou rímsou zdôrazňuje nízka atika. Sú na nej dva plastické rodové erby. Aj smerom do parku má budova rizalit. Neskorobarokové prvky môžeme na súčasnom objekte rozpoznať na prízemí v strednom trakte. V interiéri je dominantné jednoramenné schodisko a zaujímavá je aj slávnostná sála na poschodí. Ostatné miestnosti sú priechodné a všetky majú rovné stropy, pričom v ústrednej sále je strop zdobený štukovými ornamentmi. V kaštieli boli v minulosti zhromaždené zbierky umeleckých a historických predmetov z celého sveta a množstvo vzácnych kníh. Župná monografia z 19. storočia spomína 1200 kníh v knižnici na poschodí. Časť predmetov však bola na konci druhej svetovej vojny odcudzená a ďalšia časť, pôvodne zamurovaná v chodbe kaštieľa, bola prevezená do hradu Červený Kameň a do múzeí v Trnave a Bratislave. Kaštieľ bol od roku 1946 pridelený k štátnym majetkom a neskôr v ňom zriadili poľnohospodárske učilište. Do roku 2005 v ňom sídlila Stredná združená potravinárska a poľnohospodárska škola. Celý objekt obklopuje obrovský park, ktorý v minulosti patril k európskym unikátom. Tzv. prírodno-sentimentálny park bol prvým svojho druhu na Slovensku. 

Chátrajúci kaštieľ sa v roku 2016 stal súkromným majetkom a začala prebiehať jeho záchrana a rekonštrukcia. Rekonštrukcia je financovaná z vlastných finančných prostriedkov a Grantov EHP a Nórska. V prvej fáze bolo prioritou kaštieľ a priľahlý park uchrániť pred prirodzeným chátraním. Druhá fáza pozostáva z rekonštrukcie a prispôsobenia budovy na celoročnú prevádzku. Počas uplynulých rokov bol zrealizovaný historický a pamiatkový výskum, vyčistili sme vnútorné priestory, prebrúsili parkety, vylepšili sociálne zariadenia, zrekonštruovali zimnú záhradu, vyčistili park od náletov, odpadkov a veľa iného. Okrem generálnej opravy samotného kaštieľa je v pláne aj revitalizácia parku s náučným chodníčkom, odpočinkovými zónami pre seniorov, hravými zónami pre deti a mládež, romantické kvetinové zákutia a mnoho iných prekvapení. Víziou do budúcnosti je skĺbenie historického a súčasného, západného a východného, kultúrneho aj technického - myslenia, tradície a života. Kaštieľ s parkom má v budúcnosti slúžiť nielen na krátkodobé relaxačné zážitky, ale má poskytnúť aj možnosti hlbokého zvnútornenia a zastavenia sa s podporou liečivej sily prírody.