Katedrála sv. Jána Krstiteľa
  Pamiatky
  Pracujem ...

  Katedrála sv. Jána Krstiteľa

  Ranobarokový katedrálny chrám

  Katedrála sv. Jána Krstiteľa je najväčší a najhonosnejší dvojvežový kostol v Trnave. Tento ranobarokový chrám sa stal vzorom pre nový koncept sakrálnej architektúry v celej krajine.
  Čítať viac

  Galéria

  Katedrála sv. Jána Krstiteľa
  Katedrála sv. Jána Krstiteľa
  Katedrála sv. Jána Krstiteľa
  Katedrála sv. Jána Krstiteľa
  Katedrála sv. Jána Krstiteľa
  Katedrála sv. Jána Krstiteľa

  Popis

  Práve s touto monumentálnou stavbou sa spájajú začiatky výstavby v období nazývanom „trnavské baroko.“ Výstavba tohto veľkolepého chrámu sa datuje rokom 1629. Uhorský palatín Mikuláš Esterházy ju zveril do rúk talianskym majstrom Antoniovi a Pietrovi Spazzovi. Ešte nedokončený kostol posvätili v roku 1637. Na priečelí katedrály je umiestnený pamätný nápis: „Svätému Jánovi Krstiteľovi gróf Mikuláš Esterházy palatín Uhorského kráľovstva“. Kostol v tom čase bol zároveň súčasťou univerzitných budov, a tak okrem duchovnej plnil tiež vzdelávaciu funkciu. Už v 17. storočí bol miestom univerzitného života. Po vstupe do jeho útrob návštevníkom vezme dych skvostný celodrevený oltár z roku 1640 s výškou 20,3 m a šírkou takmer 15 m. Ranobarokový oltár je najvyšší na Slovensku a zároveň patrí medzi najkrajšie oltáre v Európe. Jeho dominantou je obraz krstu Ježiša Krista, na ktorý nadväzujú ďalšie scény zo života sv. Jána Krstiteľa. Bohato zdobený zlátenými a polychrómovanými ornamentami, tromi oltárnymi obrazmi a tromi desiatkami plastík predstavuje vrcholný umelecký čin svojej doby. Pod chrámom sú ukryté krypty, kde odpočívajú členovia Spoločnosti Ježišovej a  štyria členovia rodu Esterházyovcov, ktorí v roku 1652 padli v boji proti Turkom pri Vozokanoch. V roku 1978 pápež Ján Pavol II. povýšil chrám sv. Jána Krstiteľa na katedrálu a v roku 2003 ho sám aj navštívil.