Kino Hviezda

Kino Hviezda

Naspäť
Kino Hviezda otvorili v Trnave v roku 1972. V tom čase patrilo k najmodernejším v republike, nakoľko išlo o panoramatické kino so stereo zvukom. Používali sa v ňom špeciálne premietacie prístroje, ktoré premietali filmy aj so šírkou 70 mm (klasická šírka je 35 mm).

V roku 2005 prešlo kino celkovou rekonštrukciou. Počet sedadiel sa znížil na 320 miest, pôvodné sedenie bolo vymenené za kvalitné miesta sedačkového typu. Pred premietacie plátno sa postavilo vyvýšené pódium, čím sa z jednoúčelovej kinosály stalo kino viacúčelové. Premietacie prístroje boli vymenené za novší typ a kompletne sa vymenilo aj zvukové prehrávanie. Samostatnou kapitolou filmového premietania je premietanie artových filmov vo filmovom klube NAOKO. Tu sa premietajú staršie filmy, resp. filmy, ktoré sa nedostanú do širšej distribúcie. V kine prebiehajú aj rôzne filmové festivaly.

Z urbanistického pohľadu budova vôbec nezapadá do koloritu mestskej zástavby Paulínskej ulice. Samostatne stojaca stavba je totižto priamou odpoveďou na požiadavky svojej funkčnosti. S ulicou objekt komunikuje uličným interiérom, ktorý je vhodným miestom na stretávanie sa ľudí pred a po premietaní. Tento interiér je, rovnako ako samotný interiér kina, dláždený benátskou mramorovou dlažbou. Na objekte sa nachádzajú aj detaily odhaleného betónu, ktoré si u nás v 60. rokoch 20. storočia ešte len nachádzali svoje uplatnenie v interiéroch budov. Napravo od vstupu sa nachádza jemný plastický reliéf dúhy zo sklomozaiky. 

Kino Hviezda
Kino Hviezda
Kino Hviezda