Kostol sv. Anny
  Pamiatky
  Pracujem ...

  Kostol sv. Anny

  Najmladší spomedzi kostolov trnavského centra

  Kostol sv. Anny bol postavený koncom 18. storočia vďaka venu rehoľníčok a darom dobrodincov.
  Čítať viac

  Galéria

  Kostol sv. Anny
  Kostol sv. Anny
  Kostol sv. Anny
  Kostol sv. Anny
  Kostol sv. Anny
  Kostol sv. Anny

  Popis

  Kostol je zasvätený svätej Anne, patrónke uršulínok, ktorá bola vyhlásená za svätú za jej starostlivosť o Máriu. Ide o najmladší kostol v centre Trnavy. Pod kostolom sa nachádzajú krypty, v ktorých je vidieť, ako sa v tom čase pochovávalo. Hlavný klasicistický stĺpový oltár má v strede obraz Jozefa Zanussiho, ktorý zobrazuje Annu vyučujúcu Pannu Máriu ako dieťa, čo sa pokladá ako symbolické zobrazenie poslania rádu uršulínok. Pod oltárom Panny Márie je umiestnená cínová truhla s ostatkami košických mučeníkov. Keďže ide o posledný kostol postavený v historickom centre, stal sa najmladším z najstarších.