Les Všivavec

Les Všivavec

Naspäť
V chránenom areáli sú predmetom ochrany teplomilné a suchomilné spoločenstvá rastlín a živočíchov a skalné odkryvy dolomitov na juhovýchodnom predhorí Malých Karpát. Les s miernou vyvýšeninou s rovnomenným názvom Všivavec tvorí dubovo-brestovo-jaseňový porast s bohatým výskytom cesnaku medvedieho a hlaváčika jarného.

Rastlinné spoločenstvá sú zaujímavé aj tým, že sú obrastené zelenými riasami, machom a lišajníkmi, čo svedčí o nadmernej vlhkosti. Vlahu pre rastlinné a živočíšne spoločenstvá zabezpečuje potok Smutná, ktorý je prírodnou hranicou na severe územia. Pre chránený areál sú typické 1 až 1,5 m vysoké mraveniská s mravcami rodu Formica. Územie s rozlohou 34,1 ha bolo vyhlásené za chránený areál v roku 1992 na hranici katastrálnych území obcí Smolenice, Boleráz a Horné Orešany. Nachádza sa bezprostredne pri štátnej ceste z Horných Orešian do Smoleníc, takže prístup k lesu autom alebo na bicykli je bezproblémový.

Les Všivavec
Les Všivavec
Les Všivavec