Letné kúpalisko Castiglione

Letné kúpalisko Castiglione

Naspäť
Letné kúpalisko s vyhrievanou vodou je situované v susedstve športového areálu na ulici J. Slottu a je využívané každoročne v čase letnej sezóny.

Kúpalisko Castiglione poskytuje využitie bazénu k plaveckým aktivitám pre športovanie širokej verejnosti, a to počas letnej sezóny spravidla v mesiacoch jún až august. Voda na kúpanie je dodávaná z verejného vodovodu, bazén je s re cyrkuláciou, čistený filtrovaním. Voda v malých bazénoch je vyhrievaná na teplotu 30 °C, v plaveckom bazéne je vyhrievaná na teplotu 28 °C.  Súčasťou kúpaliska je veľký plavecký bazén, detské bazény, volejbalové ihrisko a prevádzka občerstvenia. Kapacita kúpaliska je 1 050 návštevníkov.  V prípade nepriaznivého počasia je areál uzatvorený a prevádzka kúpaliska na nevyhnutný čas prerušená.

Letné kúpalisko Castiglione
Letné kúpalisko Castiglione
Letné kúpalisko Castiglione