Lipa na Cintoríne v obci Dobrá Voda

Lipa na Cintoríne v obci Dobrá Voda

Naspäť
Obec Dobrá Voda ležiaca v malebnej vnútrohorskej kotline brezovskej časti Malých Karpát je križovatkou peších turistických trás.

Cez obec popri kostole prechádza červeno značkovaná Štefánikova magistrála, ktorá vedie okolo pamätného domu Jána Hollého až na cintorín. V jeho hornej časti sa pri oplotení nachádza lipa malolistá, ktorá bola vyhlásená za chránenú v roku 2000, a to z kultúrno-historických, krajinárskych a ekologických dôvodov. Tento mimoriadne významný strom má pekný vzrast s mohutným kmeňom a bohato rozkonárenou korunou. Vek stromu s výškou 35 m sa odhaduje na 150 rokov.

Lipa na Cintoríne v obci Dobrá Voda
Lipa na Cintoríne v obci Dobrá Voda
Lipa na Cintoríne v obci Dobrá Voda