Lipa pri Kostole v Smoleniciach

Lipa pri Kostole v Smoleniciach

Naspäť
Lipa malolistá je v Smoleniciach takmer neprehliadnuteľná, pretože stojí v strede obce na začiatku obvyklej pešej turistickej trasy smerom k Smolenickému zámku a vrchu Záruby.

Rastie pri kostole na neveľkej trávnatej ploche spolu s viacerými starými lipami, je z nich viditeľne najväčšia a má na rozdiel od svojich „susediek“ tabuľku s oficiálnym označením chráneného stromu. Za chránený strom ju v roku 2000 vyhlásili z kultúrnych, krajinotvorných a ekologických dôvodov. Jej obvod kmeňa dosahuje až 653 cm. Lipa s výškou 23 m je stará 300 rokov.

Lipa pri Kostole v Smoleniciach
Lipa pri Kostole v Smoleniciach
Lipa pri Kostole v Smoleniciach