Lošonský Háj

Lošonský Háj

Naspäť
Lesná lokalita s prirodzeným drevinovým zložením sa nachádza na bývalých pasienkoch, kde je zachované pestré suchomilné rastlinstvo s výskytom viacerých vzácnych a chránených druhov.

Za prírodnú rezerváciu ju vyhlásili v roku 1984 na ploche 24,3 ha v katastrálnom území Horných Orešian na východnom okraji Lošonskej kotliny. Chránia sa v nej lesné spoločenstvá na rozhraní 2. a 3. vegetačného stupňa, čo je doklad o výškovej zonálnosti lesov Malých Karpát a ich predhoria. Charakteristické lesné typy sú určené aj na vedeckovýskumné a náučné ciele. Lošonský háj sa rozkladá v tesnej blízkosti vodnej nádrže Horné Orešany vľavo od cesty z Horných Orešian do Lošonca.