Malý Berlín

Malý Berlín

Naspäť

Moderné kultúrne centrum

Občianske združenie Publikum.sk je významnou súčasťou spoločenského a kultúrneho života najmä v Trnave, kde od roku 2006 organizuje desiatky podujatí rôzneho zamerania. Medzi tie pravidelne organizované patria Improliga, PechaKucha Night Trnava a festival spisovateľov Ypsalon. Či už vo vlastných priestoroch, alebo v iných organizujú rôzne besedy, diskusie, koncerty, divadelné predstavenia, výstavy súčasného umenia a vzdelávací program. Špeciálnu pozornosť venujú oblasti odborného vzdelávania a profesionálnej prípravy pre kultúrnych aktérov a umelcov, či umelecké kolektívy.

Najväčším  projektom občianskeho združenia je kultúrne centrum Malý Berlín, ktoré sa nachádza priamo v historickom centre Trnavy na prvom poschodí zrekonštruovaného mestského domu. Program Malého Berlína je široký a je určený naozaj pre všetkých. Organizujú sa tu koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, vzdelávacie programy, literárne večery, viacero festivalov, konferencií a filmové projekcie. Tvorcovia programu sa tiež zameriavajú na podporu lokálnej kultúrnej scény a realizáciu nezávislých projektov. 


Občianske združenie naďalej rozvíja aktivity aj mimo kultúrneho centra, pričom sa zameriava na prezentáciu lokálneho architektonického dedičstva vo forme menších publikácií či na medzinárodné spolupráce, ktoré prezentujú slovenské umenie v zahraničí a na oplátku prinášajú mladé umenie zo zahraničia na Slovensko.

 

Malý Berlín
Malý Berlín
Malý Berlín