Na Mestskú vežu s hodinárom

Na Mestskú vežu s hodinárom

Jedinečný výstup na Mestskú vežu s trnavským strážcom času

Príbeh rodiny Nemčekovcov prerozprávaný pomocou výpovedí jej členov, ale i archívnych dokumentov a novinových článkov tvorí ucelenú dejovú líniu odohrávajúcu sa od druhej polovice 19. storočia až do dnešnej doby. Sú to práve tieto tváre častokrát nepoznaných jednotlivcov, ktorí tvoria históriu mesta. Nemčekovci alebo ako bývajú poeticky označovaní – páni trnavského času – sú pekným príkladom toho, ako obyčajní ľudia tvoria dejiny každodennosti a zanechávajú odkaz pre nasledujúce generácie.

Štafeta v podobe kľúčov od hodinového stroja je z otca na syna predávaná už viac ako sto rokov. V súčasnosti však už nie je nutné strážiť vežu a mesto, ale čas. A preto sa dodnes o unikátny mechanizmus hodinového stroja z dielne Franza Langa z roku 1729 starajú potomkovia Nemčekovcov. Ruky Nemčekovcov sú hnacou silou pôvodného mechanizmu, ktorý si zachováva svoju tvár už viac ako 290 rokov. Napriek tomu, že stroj môžeme rozdeliť do troch samostatných častí, ich vzájomné prepojenie premieňa stroj v živý organizmus, kde jedna časť bez druhej nemôže fungovať. 


Plynulý prechod funkcie hodinára z generácie na generáciu je zabezpečený vďaka včasnému a intenzívnemu zaúčaniu. Aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo hodinári vnímajú svoje povolanie viac ako poslanie a budujú si k nemu prirodzene silné puto. 


Príbeh rodiny Nemčekovcov, ako aj mnohé ďalšie fakty o veži či unikátnom mechanickom hodinovom stroji, sa môžete dozvedieť na špeciálnych výstupoch na Mestskú vežu s hodinárom, ktorú organizujeme raz do mesiaca. 

Na Mestskú vežu s hodinárom
Na Mestskú vežu s hodinárom
Na Mestskú vežu s hodinárom