Mestské opevnenie
  Pamiatky
  Pracujem ...

  Mestské opevnenie

  Mestské hradby patria k najstarším hradobným systémom na Slovensku. Po ich výstavbe v 13. storočí vymedzovali plochu s veľkosťou cca 56 hektárov, čo spravilo z Trnavy jedno z najväčších miest v Európe.
  Čítať viac

  Galéria

  Mestské opevnenie
  Mestské opevnenie
  Mestské opevnenie
  Mestské opevnenie
  Mestské opevnenie
  Mestské opevnenie

  Popis

  Jednoduchšie bolo pracovať s tehlou, keďže najbližší zdroj kameňa bol dostupný až v Malých Karpatoch. Spotrebovaných bolo až 4,3 milióna tehál a v tom období išlo o najvýznamnejší stavebný projekt v celom Uhorsku. V prvej fáze výstavby sa vybudovali drevozemné valy a štvorhrané obranné veže s takmer dva metre hrubými múrmi z pálených tehál. Ku každej zo štyroch brán viedol most cez umelo vytvorenú vodnú priekopu. Zaujímavosťou je takmer pravidelný obdĺžnikový tvar s rozmerom 800x700 metrov. Postupom času funkcia hradieb zanikla, niektoré časti sa začali rozoberať a pristavovali sa rôzne menšie objekty. Napriek týmto skutočnostiam sa veľká časť opevnenia zachovala a je možné ju vidieť aj dnes. Hradby sú  svedectvom o naozaj kráľovskom význame Trnavy a taktiež výnimočnou prezentáciou fortifikačnej architektúry minulých storočí. Mestské hradby v súčasnosti tvoria pomyselnú hranicu medzi historickým centrom mesta a „novovzniknutými“ časťami. Oddeľujú panelové sídliska, rušné ulice plné áut a život modernej doby od života historického jadra.