Mestský trh v Trnave

Mestský trh v Trnave

Naspäť
Mestský trh sa koná vždy v piatok a sobotu od 7.00 do 11.00 h v centre Trnavy. Primárne na Trojičnom námestí pod mestskou vežou. Počas konania iných podujatí stánky stoja na Hlavnej, Divadelnej, prípadne Hviezdoslavovej ulici, všetko v priľahlých uliciach k námestiu.

S konaním trhov je úzko prepojená staršia história mesta. Trnava od samotného počiatku  ležala na križovatke dvoch významných obchodných ciest.

V minulosti sa tu nachádzala aj jedna z najvýznamnejších mýtnych staníc v Uhorsku. Prosperovanie Trnavy i širšieho regiónu bolo priamo naviazané na obchod v meste, ktorý v tej dobe veľmi závisel od konania trhov, rínkov a jarmokov. Bohatý tok komodít cez toto územie zabezpečil prílev financií mestu, ale aj jeho občanom. To sa podpísalo pod rozkvet mesta najmä v stredoveku, o čom svedčí aj uskutočnenie finančne náročného projektu stavby mestskej veže na znak prosperity po vzore iných európskych miest ako Bologna či Pisa.

Trnava má s trhom v srdci mesta hlboké historické prepojenie a mnohí návštevníci, predovšetkým z Maďarska, ju stále poznajú ako Nagyszombat (Veľká Sobota) podľa trhu, ktorý sa tu konal práve v sobotu.

Nakúpiť tu môžete sezónnu zeleninu a ovocie, domáce dobroty, remeselné výrobky, bylinky, kvety, sadenice, koláče alebo iba prehodiť pár milých slov s predajcami, stretnúť známych, načerpať atmosféru a zamieriť na kávu do kaviarne. 

Mestský trh v Trnave
Mestský trh v Trnave
Mestský trh v Trnave