Hradisko Molpír

Hradisko Molpír

Naspäť
Cestovanie v čase patrí určite k jednej z neuskutočniteľných túžob ľudstva. Je tu však spôsob, ako sa v čase aspoň myšlienkami preniesť do dávnych čias, kedy vládli králi, zem obrábali poddaní a čas plynul akosi inak. Týmto spôsobom je možnosť navštíviť sídla dávnych vekov, dotknúť sa rukou pozostatkov tvorby našich predkov a aspoň vo svojej fantázii prežívať udalosti staré tisícky rokov.

Množstvo archeologických nálezov v okolí Smoleníc, ktoré sú centrom podmalokarpatskej oblasti, dokazuje súvislé osídlenie tohto územia v minulosti. Najvýznamnejším svedectvom tohto tvrdenia je archeologická lokalita Molpír, ktorá sa nachádza na vŕšku oproti Smolenickému zámku. Objavili tu pozostatky sídliska z bronzovej doby a trácko-skýtskeho hradiska. Našli sa tu aj zvyšky opevneného keltského hradiska z halštatskej doby, ktoré sa rozkladalo na ploche 12 ha. K významným nálezom patria aj pohrebiská veľkomoravského obdobia. Najstaršie stopy na Molpíri zanechali ľudia v neskorej kamennej dobe. Kopec sa však zmenil na hradisko až koncom 7. storočia pred n. l. Hradisko pozostávalo z troch častí – dvoch nádvorí a najvyššie položenej akropoly. Do jednotlivých častí hradiska sa prechádzalo cez tri metre široké kamenné brány s drevenými nadstavbami. Na hornom nádvorí a akropole stáli obydlia a na mieste akropoly aj široká svätyňa. Hradisko bolo nielen mocenským, ale zároveň remeselným centrom. Pracovali tu totiž hrnčiari, kováči, výrobcovia textilu a podobne. Po ukončení existencie halštatského hradiska tu v polovici 2. storočia pred n. l. Kelti vybudovali novú pevnosť, pričom využili pôvodné valy. Na prelome 2. a 1. storočia pred n. l. keltské hradisko zaniklo. Ďalšie významné obdobie pre Molpír nastalo na začiatku 9. storočia. Za staršie opevnenia sa usídlili Slovania. Hradisko sa stalo súčasťou siete hradísk nachádzajúcich sa na východných svahoch Malých Karpát. Jeho význam v tejto dobe dokazuje množstvo a charakter nálezov. V areáli archeologickej lokality môžeme nájsť pozostatky kamenných múrov, kamenno-zemných valov, brán a veží. Areál je rozdelený na tri nádvoria, na ktoré umiestnili niekoľko informačných panelov. Z hornej časti hradiska sú pekné výhľady na Záruby, do doliny Hlboče a na časť Trnavskej pahorkatiny. Najjednoduchší prístup k hradisku je po trase Náučného chodníka Smolenický kras priamo od smolenického kostola. Expozície archeologických nálezov z hradiska Molpír si môžeme prezrieť aj v Múzeu Molpír nachádzajúcemu sa v budove starej fary v Smoleniciach.

Zdroj obsahu: Mesto Trnava

Hradisko Molpír
Hradisko Molpír
Hradisko Molpír