Múzeum Molpír

Múzeum Molpír

Naspäť
Smolenické múzeum je umiestnené v budove starej fary.

Časť expozície tvoria exponáty z halštattského hradiska Molpír. V múzeu má svoj kútik regionálny historik a učiteľ Štefan Jastrabík. Jedna miestnosť patrí tiež vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi. Zaujímavá je expozícia starých kníh zo 17. – 19. storočia z farskej knižnice. Na chodbách je zdokumentovaná história obce v obrázkoch. Flóra a fauna Smoleníc a okolia spolu s minerálmi sú umiestnené v ďalšej miestnosti. V poslednej miestnosti nájdete expozíciu venovanú etnografii Smoleníc a okolia.

Múzeum Molpír
Múzeum Molpír
Múzeum Molpír