Obecné múzeum

Obecné múzeum

Naspäť
Priestory bývalej materskej školy v obci Dolná Krupá boli v roku 1975 premenené na obecné múzeum.

Dnešné obecné múzeum vznikalo pôvodne ako Múzeum socialistického poľnohospodárstva JRD Krupá. Dnes je expozícia múzea venovaná významným rodákom obce, medzi ktorých patria ružová grófka Mária Henrieta Choteková alebo vynálezca Ján Dopjera. Nájdete tu tiež možnosť spoznať históriu obce či tradičnú hmotnú kultúru. Osobitná pozornosť je v múzeu venovaná hudobným tradíciám a ružiarstvu, ako aj prerodu roľníckeho spôsobu života na družstevné hospodárenie.

Spoznáte tu tiež typické priestory starého rodinného domu - kuchyňu, komoru či obývaciu a parádnu izbu, ale aj typické prejavy ľudovej umeleckej výroby, akými sú výšivkárstvo a čipkárstvo.

Obecné múzeum
Obecné múzeum
Obecné múzeum