Oddychová zóna Štrky

Oddychová zóna Štrky

Naspäť
Oddychová zóna s umelo vytvoreným jazierkom, slnečným kopcom, lavičkami a grilom

Oddychová zóna Štrky poskytuje priestor na prechádzky a trávenie voľného času v krásnej prírode v blízkosti mesta s umelo vytvorenou vodnou plochou - jazierkom s typickým vodným a močiarnym rastlinstvom, rybami a vodnými živočíchmi. Návštevníci majú k dispozícii lavičky, posedenie s prístreškom a gril. Mimo vyhradeného ohniska je v ostatných častiach areálu zakázané klásť oheň. Celý areál je lemovaný náučným chodníkom.

Oddychová zóna Štrky
Oddychová zóna Štrky
Oddychová zóna Štrky