Okresná nemocenská poisťovňa

Okresná nemocenská poisťovňa

Naspäť
Okresná nemocenská poisťovňa, ktorá dnes slúži ako sídlo Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, je jednou z najvýznamnejších stavieb modernej architektúry na Slovensku.

Pôdorys budovy je v tvare písmena U a vnútorné nádvorie má obslužnú funkciu. Hlavné priečelie viditeľné z Kollárovej ulice upúta zaujímavým rozložením hmôt a objemov, ktoré sú komponované nesymetricky, čím dochádza k potlačeniu monumentality stavby. Práve táto črta je do značnej miery revolučnou, pretože je príspevkom do dobovej diskusie o podobe reprezentatívnej architektúry štátnych inštitúcií. Do výšky prvého nadzemného podlažia sa po obvode budovy nachádza sokel z režného muriva. Vo vchode, kde sa očakáva veľkorysosť, je priestor naopak redukovaný na jednoduché závetrie vo výške prízemia, členené dvojicou stĺpov s kruhovým prierezom. Celý portál je obložený travertínom, ktorý je typický pre slovenskú funkcionalistickú architektúru. Výrazným prvkom je aj presklené schodisko na nároží, vytvárajúce dojem veže s industriálnym nádychom. Budova nemocenskej poisťovne je tvorená železobetónovým skeletom a každé z troch krídel tvorí ústredná priebežná chodba pôvodne slúžiaca ako čakáreň s ordináciami (dnes kanceláriami) po oboch stranách. Budova vznikla v roku 1931 a od roku 2002 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Evanjelický dom
Evanjelický dom
Evanjelický dom