Orešiansky Okruh

Orešiansky Okruh

Naspäť
Stredne náročná malokarpatská trasa vedie po málo frekventovaných verejných komunikáciách (okrem úseku Doľany – Horné Orešany vedúcom po štátnej ceste č. 502) alebo lesných cestách označených turistickými značkami. Povrch trasy je asfaltový, resp. v lese prevažne spevnený. Náročné je najmä stúpanie k sedlu nad horárňou Zabité. Väčšina trasy prechádza v lesnom prostredí. Na jej absolvovanie je najvhodnejší krosový alebo horský bicykel.

Od obecného úradu sa po žlto značkovanej cyklistickej ceste (8219) popri ľavom okraji vodnej nádrže Horné Orešany dostaneme do rekreačnej osady Majdan. Od križovatky s asfaltovou cestou z Lošonca si budeme všímať značky modrej cyklotrasy (2204) a odbočíme po nich vpravo cez stred osady. Pokračujeme po asfaltovej ceste proti prúdu potoka Parná a okolo chaty Majdan. Cesta vedie v lesnom prostredí cez mostík ponad potok a v lokalite Olšovský mlyn sa stáča doľava. Trasa sa po rázcestie Rybáreň zhoduje s trasou náučného chodníka a až po horáreň Zabité vedie spolu so zelenou turistickou značkou. V lokalite Husí stok obídeme rovnomenný krasový prameň a na rázcestí Rybáreň odbočíme vľavo. Po asfaltovej ceste, ktorej kvalita sa postupne zhoršuje, vystúpime lesom. Popri horárni Solírov pokračujeme v pomerne strmom stúpaní až do sedla ku križovatke ciest s názvom Pri dube. Tu náročné stúpanie končí a nás čaká krátky zjazd k horárni Zabité, kde sa môžeme občerstviť z vyvierajúceho prameňa. Pri horárni odbočíme doľava, pričom si aj ďalej všímame modré cyklistické značky. Po kvalitnej asfaltovej ceste v lesnom prostredí pohodlne zídeme až do obce Doľany. V obci sa dostaneme k hlavnej ceste č. 502, po ktorej vedie zelená Malokarpatská vínna cyklocesta (5205). Odbočíme na ňu vľavo, pričom ešte pár metrov vedú modrá aj zelená cyklotrasa spolu. Potom pokračujeme už len po zelených cyklistických značkách v miernom tiahlom stúpaní popri frekventovanej ceste a popri vinohradoch, ktoré sa vinú svahmi Malých Karpát. Za vrcholom stúpania nás čaká mierne klesanie k ďalšej vinohradníckej obci Dolné Orešany. V strede obce sa pred kostolom cesta prudko stáča doľava a vychádza von z dediny chvíľu so žltou turistickou značkou. Mierne zvlneným terénom sa dostaneme do cieľa trasy v Horných Orešanoch.

Orešiansky Okruh
Orešiansky Okruh
Orešiansky Okruh