Park pri Kaštieli vo Voderadoch

Park pri Kaštieli vo Voderadoch

Naspäť
Voderady ležiace pri potoku Gidra južne od Trnavy v minulosti patrili mnohým majiteľom. Nepochybne najznámejšími z nich však boli Zichyovci. Tí pravdepodobne v prvej polovici 18. storočia postavili v obci neskorobarokový kaštieľ, ktorý je najzaujímavejšou architektonickou pamiatkou obce. V rokoch 1860 až 1870 kaštieľ prestavali v empírovom slohu a v súčasnosti je nevyužívaný. Celý objekt obklopuje obrovský park, ktorý v minulosti patril k európskym unikátom.

Voderadský park za kaštieľom pôvodne vybudovali vo francúzskom štýle. Patril medzi tzv. prírodno-sentimentálne parky, pretože jeho prírodné a stavebné doplnky v návštevníkoch vyvolávali rôzne sentimentálne nálady súvisiace napr. s tajomnosťou, opustenosťou atď. Park v roku 1794 upravil nemecký agronóm a znalec anglického parkového štýlu Bernhard Petri. Do Voderád ho pozval gróf František Zichy, aby francúzsku záhradu prispôsobil vtedajším požiadavkám. Vedľa parku dali Zichyovci postaviť skleník pre teplomilné rastliny, z ktorých najvyhľadávanejšími boli kamélie. K stavebným doplnkom patrili napr. umelá jaskyňa (grotta) s kvapľovou výzdobou, hradná zrúcanina, lodžia, pustovňa, kaplnka, starý mlyn, umelé ruiny, náhrobníky, mostíky, studničky a imitácia starej bašty. Pozoruhodný je najmä tehlový múr, z ktorého vyrastajú dve štvorcové bašty. Prestavbu parku pripomína obelisk s výškou 12 m. Park kedysi obdivovali nielen návštevníci, ale aj odborná verejnosť. Bol jedným z najznámejších parkov v bratislavskej stolici a vďaka nemu sa Voderady zapísali veľkými písmenami do histórie záhradného a krajinného umenia. Po roku 1945, v období komunistického režimu, nastalo obdobie úpadku parku a jeho čiastočné devastovanie, preto niektoré scenérie úplne zanikli. Mnoho stavebných prvkov sa vo voderadskom parku zachovalo aj do súčasného obdobia. Sú ukryté medzi stromami so snahou vyvolať u človeka nostalgické spomienky. Trúchlivú náladu umocňujú smútočné dreviny, najmä smutná vŕba, a to všetko je podfarbené žblnkotaním potôčika a malého vodopádu. V parku nájdeme viacero cudzokrajných drevín ako napríklad sofora, katalpa, ginko, ľaliovník atď. Pozornosť si zaslúži aj niekoľko storočných dubov v lesíku za parkom. Na brehu jazierka rastú aj dva platany javorolisté, ktoré boli vyhlásené za chránené stromy. Voderadský park spolu s kaštieľom doteraz čaká na obnovu.

Park pri Kaštieli vo Voderadoch
Park pri Kaštieli vo Voderadoch
Park pri Kaštieli vo Voderadoch