Parný mlyn

Parný mlyn

Naspäť
V oblasti Zeleného kríčka stojí významný parný mlyn, z ktorého vyvážali múku a krmivá aj do Nemecka a severských štátov.

V roku 1918 ho založila skupina miestnych podnikateľov pod názvom Prvý trnavský parný mlyn. Odvtedy ho viackrát prestavali kvôli zvyšovaniu výrobných kapacít. Jeho komplex tvoria tri objekty: samotná mlynica, vysoké valcové silá a funkcionalistický múčny sklad, postavený ponad koryto Trnávky. Mlynicu prerobili v 90. rokoch na kancelárie a byty, ostatné objekty sú v súčasnosti bez využitia. 

Evanjelický dom
Evanjelický dom
Evanjelický dom