Posledné bosorky v Trnave

Posledné bosorky v Trnave

Naspäť
Podľa zápisnice zasadal 28.2.1744 na trnavskej radnici magistrát vo veci súdneho konania dvoch usvedčených bosoriek.

Vyneseniu rozsudku predchádzal výsluch obvinených aj svedkov. Výsluch sa spolu so zadržiavaním obvinených bosoriek a vynesením rozsudku konal na stredovekej trnavskej radnici, ktorá bola postavená na prelome 14. a 15. storočia. Jej pôvodné časti so stredovekými pivnicami, celami aj miestnosťou pre richtára sa zachovali dodnes a ich prehliadka je súčasťou jednej z prehliadok mesta. 

Ružindol bol v 17. storočí známi ako bosorácka obec, zmienil sa o tom aj Matej Bel, keď napísal, že  „Ružindolčania sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám.“ V okolí Trnavy bolo totiž rozšírené ľudové mastičkárstvo. Išlo o ženy, často pôrodné babice, ľudové liečiteľky, ktoré rozumeli prírode a dokázali využiť silu bylín. Svoje znalosti si odovzdávali z generácie na generáciu.

Ružindol sa odsúdených žien nezastal a richtár spolu s ďalšími svedkami potvrdili, že ženy boli podozrivé z bosoráctva dlhšiu dobu. Podľa rozsudku sa obe bosorky dopúšťali hrozných činov, škodili ľuďom, zvieratám i majetku, jedna sa podľa svedkov vedela premeniť na žabu a druhá na mačku. Reálny problém medzi občanmi mohol nastať, keď už bylinky proti chorobe nestačili. Dôvodom tak mohla byť pomsta.

Rozsudok bol  na radnici verejne prečítaný, najprv po latinsky, potom po slovensky, nad odsúdenými sa doslovne zlomila palica a bosorky boli vyvedené na námestie a potom na popravisko, kde sa skutok dokonal.

Presná poloha trnavského popraviska sa nedá presne vystopovať, v priebehu storočí sa stalo súčasťou zástavby v rámci rozvíjajúceho sa mesta. Pôvodne sa však nachádzalo pomerne ďaleko za hradbami, v lokalite ohraničenej tokom Trnávky na dnešnej Zelenečskej ulici, na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza Supermarket Lidl.

Uhorsko v tomto čase patrilo k posledným krajinám, kde sa bosorky ešte stále pálili.  Čarodejníctvo sa v Európe vyskytovalo už od 12. storočia, v priebehu storočí však neviedlo k procesom alebo trestu smrti. Zmena nastala v západnej Európe v 14. a 15. storočí, kedy Európu trápil mor, spoločenské zmeny aj vzostup iných náboženských hnutí. To všetko ľudí pravdepodobne viedlo k hystérii a k hľadaniu vinníkov.

Posledné bosorky v Trnave
Posledné bosorky v Trnave
Posledné bosorky v Trnave