Park pri Kaštieli v Dolnej Krupej

Park pri Kaštieli v Dolnej Krupej

Naspäť
Park spolu s kaštieľom v Dolnej Krupej kedysi vytváral jeden z najkrajších krajinársko-architektonických celkov v Uhorsku.

Založenie parku súvisí s rodinou Brunswickovcov, ktorí sa stali vlastníkmi kaštieľa v roku 1749. Tí koncom 18. storočia prestavali budovu súčasného kaštieľa na panské sídlo. Park s rozlohou asi 20 ha upravili v rokoch 1813 až 1819 pod vedením záhradného architekta Henricha Nebbiena, ktorý mu vniesol štýl ideálnej antickej krajiny. Ďalšou zaujímavosťou v susedstve parku bolo rozárium (ružová záhrada) grófky Márie Chotekovej, ktorá bol jednou z najuznávanejších pestovateliek a zberateliek ruží v Európe. Súčasný park je oplotený a verejnosti prístupný. Pri vstupe do kaštieľa a parku sa od osemdesiatych rokov 20. storočia nachádza moderná fontána. Ďalšími, dodnes zachovanými architektonickými doplnkami v parku sú obelisk, umelá jaskyňa (grotta) a plastika madony s dieťaťom. V západnej časti sa zachovala aj časť pôvodného múru. Súčasťou parku z obdobia jeho úpravy je tzv. umelý kopec, ktorý slúžil ako vyhliadkové miesto na celý parkový areál. Kopec sa dodnes dvíha do výšky takmer 15 m nad úrovňou okolitého terénu. V parku je jazierko a tzv. Lujzin ostrov nachádzajúci sa v rozšírenej časti Krupského potoka. Z okrasných stromov a krovín sa zachovalo viacero cudzokrajných i domácich drevín. Z nich najväčšou raritou je obrovský exemplár sekvojovca mamutieho. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m je takmer 5 m a dosahuje výšku 48 m. Bol zasadený okolo roku 1860 a dnes je chráneným stromom. Pri kaštieli sa okrem klasicistických hospodárskych objektov zachovali aj rokokový pavilón Ludwiga van Beethovena (bývalý dom záhradníka) a skleník. V kaštieli v súčasnosti sídli Hudobné múzeum patriace pod správu Slovenského národného múzea.

Park pri Kaštieli v Dolnej Krupej
Park pri Kaštieli v Dolnej Krupej
Park pri Kaštieli v Dolnej Krupej