Roľnícka banka

Roľnícka banka

Naspäť
Architekt Milan Michal Harminc je považovaný za architekta dvoch storočí, premosťujúceho medzi historizujúcou a modernou architektúrou.

Tento vývoj môžeme sledovať aj na jeho budove na Trojičnom námestí, postavenej v rokoch 1928 – 1930. Strohá vecnosť a odklon od ornamentálnosti a štukatérskej plasticity sú znakmi nastupujúcej architektonickej revolúcie moderny. Aj napriek monumentálnosti jej prázdnych stien nepôsobí budova banky na námestí rušivo, skôr naopak, vďaka zaoblenému nárožiu a zvýraznenej strešnej rímse dotvára a nadväzuje na prostredie námestia. 

Bellušov vodojem
Bellušov vodojem
Bellušov vodojem