Stĺp sv. Jozefa

Stĺp sv. Jozefa

Naspäť
Barokové súsošie zasvätené sv. Jozefovi je jednou z ozdôb menšieho historického námestia pred Bazilikou sv. Mikuláša v Trnave. Postavené bolo v roku 1731 z vďaky za ukončenie jednej z veľkých morových epidémií, ktoré vyčíňali nielen v Trnave, ale takmer v celej Európe.

Autorom morového stĺpu je miestny sochár I. Melczer. Na trojhrannom základnom podstavci sa nachádzajú reliéfy niekoľkých svätých. Nad sochami svätcov sú anjeli s tesárskymi pracovnými nástrojmi. Súčasťou je tiež reliéfny erb mesta. Na vrchole obelisku sa vypína plastika sv. Jozefa s Ježišom.

Stĺp sv. Jozefa
Stĺp sv. Jozefa
Stĺp sv. Jozefa