Súsošie Najsvätejšej Trojice

Súsošie Najsvätejšej Trojice

Naspäť
Forum alebo Theatrum, tak sa nazývalo hlavné mestské trhovisko, teda súčasné Trojičné námestie v 16. storočí. Dôležitú úlohu ústredného mestského trhoviska začalo plniť toto námestie v 15. storočí, v čase, kedy priestory Námestia sv. Mikuláša zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov prestali postačovať.

Námestie tiež bolo tradičným miestom stretávania sa Trnavčanov, čo sa nezmenilo ani dnes. Popri impozantnej Mestskej veži získalo Trojičné námestie v 17. storočí svoj ďalší nezameniteľný symbol - barokové Súsošie Svätej Trojice. Pochádza z roku 1695 a nesie rukopis majstra J.K.Khiena. Štvorhranný základ je nositeľom sôch sv. Floriána, sv. Agáty, sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka Xaverského. Napriek pôvodnému zámeru štvorice sôch bola doplnená i socha sv. Rozálie, patrónky chorých na mor. V strede stien súsošia boli umiestnené erby Trnavy, Uhorska, Immaculaty a biskupa Štefana Dolného. Obľúbená patrónka Trojičného námestia – Trojička, ako ju prezývajú Trnavčania už storočia pozoruje pulzujúci život v centre mesta.   

Súsošie Najsvätejšej Trojice
Súsošie Najsvätejšej Trojice
Súsošie Najsvätejšej Trojice