Synagóga Status Quo Ante
  Pamiatky
  Pracujem ...

  Synagóga Status Quo Ante

  Bývalá židovská synagóga, dnes jedno zo sídel Galérie Jána Koniarka

  Židovská komunita v Trnave vystupuje v písomnostiach po prvýkrát už v 14. storočí, no ich prítomnosť v tomto obchodnom centre môžeme predpokladať už skôr.
  Čítať viac

  Galéria

  Synagóga Status Quo Ante
  Synagóga Status Quo Ante
  Synagóga Status Quo Ante
  Synagóga Status Quo Ante
  Synagóga Status Quo Ante
  Synagóga Status Quo Ante

  Popis

  Utvorila sa jazykovo aj nábožensky izolovaná, no i tak živá komunita. V roku 1539 boli židia vyhnaní na večné časy a stredoveké židovské geto zmizlo bez stopy. Večné časy trvali do roku 1783 keď boli Tolerenčným patentom Jozefa II. zrovnoprávnené všetky náboženstvá.  Zrušené boli všetky všeobecné obmedzenia stanovujúce počty židov v mestách, ich hospodárske aktivity, vlastníctvo nehnuteľností či prístup k vzdelaniu a židovská obec sa v Trnave sa opäť rozrástla. V rokoch 1891 – 1897 vznikla podľa projektu viedenského architekta Jakuba Gertnera Synagóga náboženskej obce Status quo ante. Priečelie reprezentačnej dvojvežovej stavby tvoria vystupujúce veže a kamenná tabula desatora na štíte. Interiér tvorí apsida a modlitebňa s galériou pre ženy, ktorá je podopretá liatinovými stĺpmi. Nad modlitebňou je kupola, ktorá bola pôvodne sklenená. V druhej polovici 20. storočia bol priestor využívaný ako sklad a taktiež bol poškodený požiarom, no i tak sa zachovali fragmenty výmaľby. Pred vstupom do synagógy je pamätník pripomínajúci obete holokaustu. Od roku 1994 je synagóga súčasťou Galérie Jána Koniarka v Trnave a slúži ako Centrum súčasného umenia.