Trnava a králi

Trnava a králi

Naspäť

Spoznajte príbehy stretnutí kráľov a cisárov v Trnave

Slávna história slobodného kráľovského mesta Trnava ožíva v pútavom rozprávaní skúsených turistických sprievodcov. Rozprávania vám priblížia množstvo príbehov a zaujímavostí, pričom sa dostanete na miesta, kde kedysi pulzoval čulý život mesta. Trnava v sebe ukrýva mnoho príbehov. Nebojte sa ju objavovať a nechajte sa viesť uličkami historického centra či okolitými dominantami s našimi sprievodcami. Prehliadky je možné absolvovať v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom jazyku. Prehliadky sú určené pre skupiny do 40 osôb.

Už v 14. storočí zažívala Trnava svoje zlaté obdobie nielen v ekonomickej oblasti, ale aj v oblasti spoločenského postavenia. Prestavba Trnavy na moderné stredoveké mesto s kamennými domami a mocnými hradbami urobila z Trnavy atraktívne a reprezentatívne mesto, schopné ochrániť hlavy panovníkov a splniť všetky potreby nie jedného, ale hneď viacerých kráľovských dvorov.  Dejiny Trnavy sú preto husto popretkávané návštevami významných kráľov a cisárov. Počas prehliadky spoznáte príbehy stretnutia uhorského kráľa Karola Róberta s českým kráľom Jánom Luxemburským z roku 1327 alebo stretnutie kráľa Ľudovíta I. s českým kráľom a rímskym cisárom Karolom IV. Okrem kráľovských stretnutí si pripomeniete aj dve návštevy grófa Falkensteina zo 16. storočia, ktorý je známy najmä pod svojim skutočným menom, cisár Jozef II. Pri prehliadke navštívite priestory Kostola sv. Jakuba a Baziliky sv. Mikuláša, ktoré zohrali významnú úlohu pri kráľovských návštevách, ale aj miesto, na ktorom stál dnes už neexistujúci hostinec U čierneho orla, ktorý svojho času hostil aj cisára – dnešné Divadlo Jána Palárika. 


Trasa sa začne pred Turistickým informačným centrom – Región Trnava, ktoré sídli v historickej budove Mestskej veže a povedie do Kostola sv. Jakuba, odkiaľ sa vrátite na Trojičné námestie k Divadlu Jána Palárika a budete pokračovať do Baziliky sv. Mikuláša. Táto prehliadka trvá dve hodiny.
 

Trnava a králi
Trnava a králi
Trnava a králi