Trnava očami architekta
  Prehliadky so sprievodcom
  Pracujem ...

  Trnava očami architekta

  Cykloprehliadky Trnavy so skúseným architektom

  Túžite v lete po netradičnom zážitku? Tak sa spolu s nami vyberte spoznávať Trnavu na bicykli! Projekt Trnava očami architekta má za cieľ priblížiť turistom, ale aj obyvateľom Trnavy často zatracované industriálne stavby a iné architektonické pamiatky, na aké sú bežne zvyknutí.
  Čítať viac

  Téma prehliadky

  Mesto na prahu moderny - 3.7.2021
  Proti prúdu trnavských vôd - 17.7.2021
  Cesty repy a cukru - 31.7.2021
  Za bránami funkcionalizmu - 14.8.2021

  Typ prehliadky

  s vlastným bicyklom
  s požičaným bicyklom
  Počet
  Cena spolu: 5€
  Jednotková cena: 5,00 €

  Galéria

  Trnava očami architekta
  Trnava očami architekta
  Trnava očami architekta
  Trnava očami architekta
  Trnava očami architekta
  Trnava očami architekta

  Popis

  Kým pre siluetu historického centra Trnavy sú typické kostolné veže, 20. storočie začalo prinášať nové dominanty, ktoré sú sústredené severozápadne od centra. Obrovské silá a mlyny sú významné nielen ako technické pamiatky, ale aj ako skvosty modernej architektúry. V jednom type budov sa spája mlynárstvo ako tradičný spôsob obživy s odvážnymi a pokrokovými myšlienkami moderny. V rámci rozličných tematických prehliadok máte možnosť spoznať tieto stavby spolu s odborným výkladom nášho architekta Mira Beňáka.


  Cykloprehliadky sa konajú vo vopred stanovených termínoch počas leta. Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb, lístky je preto potrebné si vopred rezervovať online, osobne, telefonicky alebo e-mailom v Turistickom informačnom centre – Región Trnava v Mestskej veži. Pokiaľ na prehliadku nemôžete prísť na vlastnom bicykli, vďaka spolupráci s projektom prenajímania bickylov Kolokolo si bicykel môžete aj požičať. Počet dostupných bicyklov je však obmedzený, preto je potrebné si ich dostupnosť overiť vopred, ideálne si ich rovno zarezervovať spolu so vstupenkou. 


  Témy prehliadok “Trnava očami architekta”:

  Mesto na prahu moderny - 3.7.2021:
  Prvá – už tradičná - prehliadka  s podtitulom „Mesto na prahu moderny“ je zameraná na zlomové obdobie v histórii mesta, kedy sa mesto začalo rozrastať za hranice pôvodne štvorcového pôdorysu a začali sa písať jeho moderné dejiny. Sleduje rozvoj mesta od cca polovice 19. storočia, a jeho rast za hranice hradieb až po takmer dnešok. Povedie okolo miest a objektov, ktoré mali podstatný vplyv na rozvoj a zmeny v živote mesta. Uvidíme najvýznamnejšie industriálne stavby, ktoré naštartovali rast mesta, ďalej zaujímavé urbanistické riešenia, sídliská, aj rozporuplno vnímané zásahy v centre mesta počas socializmu.

  Proti prúdu trnavských vôd - 17.7.2021:
  Kam ísť počas horúceho leta, keď nie k vode. Druhá tohtoročná prehliadka – Proti prúdu trnavských vôd - povedie miestami, ktoré priamo alebo prenesene súvisia s vodou. Pôjdeme popri toku Trnávky, kde si povieme niečo úpravách jej koryta, okolo mostov cez ňu, okolo miesta kde sa v minulosti chodili Trnavčania chodili kúpať, až k urbanistickým a architektonickým dielam, ktoré vznikali vďaka vode a na vodu – pozrieme si lokalitu, ktorá bola postavená pre obyvateľov zatopených dedín na Orave a samozrejme – Bellušov vodojem.

  Cesty repy a cukru - 31.7.2021:
  Predposledná prehliadka bude venovaná snáď najznámejšej priemyselnej stavbe v Trnave – cukrovaru. Jeho hranice nekončili plotom, ale množstvo technickej, dopravnej a aj sociálnej infraštruktúry sa rozplývalo severne a aj západne od centra. Časť týchto už takmer zabudnutých miest si predstavíme v prehliadke Cesty repy a cukru.

  Za bránami funkcionalizmu - 14.8.2021:
  Posledná prehliadka Vás prevedie za brány mesta a vráti v čase do obdobia konca 20. rokov, do obdobia prekvitajúceho funkcionalizmu. V Trnave v tomto období vznikajú prelomové stavby. Črtá sa nový územný plán, ktorého jedným z výsledkov je výkladná skriňa funkcionalistickej architektúry – Študentská ulica. Počas putovania si predstavíme jednotlivé stavby, povieme si niečo o novej kultúre bývania, ako aj o ďalších nerealizovaných plánov.