Trnavskou Pahorkatinou

Trnavskou Pahorkatinou

Naspäť
Stredne náročná trasa vedie mierne zvlnenou Trnavskou pahorkatinou a má minimálne prevýšenie. V celom jej priebehu prechádza po menej frekventovaných vedľajších cestách s asfaltovým povrchom. V úvode a závere trasy treba dávať väčší pozor na frekventovaných trnavských uliciach. Cyklotrasa vedie do vinohradníckeho kraja na Malokarpatskej vínnej ceste.

Východiskom cyklotrasy je železničná stanica v Trnave. Pôjdeme severným smerom po značkách žltej cyklotrasy (8218) bočnými ulicami k cintorínu a starému cukrovaru. K cukrovaru sa môžeme dostať aj po frekventovanej Hospodárskej ulici popri Bernolákovom sade a mestských hradbách. Od cukrovaru sledujeme aj naďalej tok Trnávky a pokračujeme po Trstínskej ceste. Na najbližšej križovatke odbočíme doľava na Ružindolskú ulicu a všímame si už aj modré značky cyklistického chodníka (2204). Po chvíli odbočíme doprava na Suchovskú ulicu, ktorou sa dostaneme von z mesta. Na križovatke s odbočkou do Zvončína klesneme vľavo do obce ponad potok Parná. Pri kostole odbočíme doprava a onedlho prídeme k prvým domom obce Suchá nad Parnou, ktorú najviac preslávil spisovateľ František Hečko. Z obce pokračujeme severozápadným smerom a po ľavej strane minieme vodnú nádrž Suchá s chatovou osadou. V Košolnej opustíme modré cyklistické značky odbočujúce vľavo a pokračujeme rovno. Krátky úsek do podmalokarpatskej obce Dolné Orešany je označený ako žltá cyklotrasa (8214). Z centra obce sa odbočením vľavo napojíme na Malokarpatskú vínnu cyklocestu (5205) označenú zelenými značkami. Nezdržíme sa však na nej dlho, pretože z nej už po 3 km v lokalite Matildin dvor odbočíme doľava. Po žltých cyklistických značkách (8215) pohodlne klesneme do obce Dlhá. Cesta vedie ďalej južným smerom a stúpa do Borovej, počtom obyvateľov najmenšej obce okresu Trnava. Za dedinou po krátkom stúpaní mierne zídeme na horný koniec Ružindola. Odbočením na hlavnú cestu sa napojíme na zelenú cyklistickú trasu (5206), ktorej značky si budeme všímať až do cieľa v Trnave. Za Ružindolom asi po 3 km opustíme cestu č. 504 odbočením vpravo do Bieleho Kostola. Odtiaľ sa okolo rekreačnej oblasti Kamenný mlyn dostaneme k železničnému priecestiu na okraji Trnavy. Odbočením doprava nás zeleno značkovaný cyklistický chodník po okraji mestskej štvrte Prednádražie dovedie až do cieľa trasy – k železničnej stanici.

Trnavskou Pahorkatinou
Trnavskou Pahorkatinou
Trnavskou Pahorkatinou