Trnavské organové dni

Trnavské organové dni

Naspäť

27. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby začína už 31. júla

Vedeli ste, že organ je považovaný za kráľovský hudobný nástroj? Práve jedinečná komplexnosť zvuku z neho robí obdivuhodný inštrument, ktorý si budete môcť vychutnať v rámci festivalu trnavské organové dni.

Medzinárodný festival organovej hudby víta každý rok popredných organistov z celého sveta. Miestom konania je už tradične magická Bazilika sv. Mikuláša. Špička hudobnej organovej scény prichádza do Malého Ríma už od roku 1996. Od toho času sa tu predstavili viacerí renomovaní interpreti. Organové koncerty sa konajú na mieste, ktoré má mimoriadne bohatú hudobnú tradíciu – v Bazilike sv. Mikuláša, previazanú s menom a životom národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského. Ten po svojom návrate do Trnavy zo štúdií prijal miesto regenschoriho a stal sa interpretom viacerých významných sakrálnych skladieb.

Skladby zaznejú prostredníctvom hry na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša vrátane najstaršieho zachovaného trnavského organu - organového pozitívu Valentina Arnolda z roku 1783. Trnavské organové dni sú prvé a zároveň jediné hudobno-kultúrne podujatie svojho druhu, ktoré sa v Trnave koná pravidelne každý rok prevažne v auguste. Pravidelne si ich užívajú nielen milovníci vážnej hudby. Organový festival sa totiž snaží oživiť umenie improvizácie a oboznámiť s týmto, u nás takmer zabudnutým, fenoménom i poslucháčsku verejnosť. Stalo sa už tradíciou, že Trnavčania spolu s ostatnými návštevníkmi so záujmom sledujú predovšetkým improvizačné výkony organistov, ktorí rôznymi hudobnými postupmi spracovávajú tému im dôverne známej piesne.

Trnavské organové dni
Trnavské organové dni
Trnavské organové dni